Grupy, kluby i stowarzyszenia fotograficzne działające w Polsce i poza jej granicami